Strona główna  /  wybierz język:

PL EN

Instytut DMT

Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem

KURS TERAPII TAŃCEM I RUCHEM

KURS TERAPII TAŃCEM I RUCHEM DLA OSÓB PRACUJĄCYCH TERAPEUTCZNIE

Zapraszamy m. in. psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, arteterapeutów, terapeutów zajęciowych, osoby pracujące z ludźmi w ramach szeroko pojętej pracy pomocowej, rehabilitacji psychiatrycznej.

Ideą kursu jest zaprezentowanie narzędzi z obszarów ruchu, tańca i pracy z ciałem oraz dostarczenie doświadczeń pokazujących ich zastosowanie i oddziaływanie w pracy terapeutycznej i rozwojowej.

Kurs składa się z sześciu weekendowych modułów tematycznych, pomyślanych tak aby pomogły uczestnikowi zarówno wzbogacić swój warsztat, jak i stać się terapeutą lepiej osadzonym w ciele, świadomym procesów ruch-ciało-umysł.

Kurs został opracowany przez Zespół Terapeutów przy Instytucie DMT - Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem, który jest pierwszym w Polsce i do tej pory jedynym ośrodkiem prowadzącym całościowe, 4-letnie  szkolenie z psychoterapii tańcem i ruchem, posiadającym akredytację Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem.

Relacja terapeutyczna - cz. I

Relacja terapeutyczna to jeden z najważniejszych elementów determinujących skuteczność każdej terapii. Niewątpliwie bez zaistnienia wystarczająco dobrej relacji, proces terapeutyczny nie mógłby się rozwijać, stanowi ona bowiem bazę wszelkich interwencji. Relacja terapeutyczna nawiązana z terapeutą zawsze sprzyja procesowi rozwoju.  Terapeuta jest tym bardziej gotowy do zaproponowania autentycznej i leczącej  relacji pacjentowi, im lepszą ma relację z samym sobą, a więc też ze swoim ciałem. Poczucie siebie, osadzenie w ciele, empatia kinestetyczna, świadomość swoich reakcji, preferencji, jest tu doskonałą bazą.

Między innymi dzięki temu, terapeuta tańcem i ruchem ma bardzo uprzywilejowaną sytuację, gdyż może czerpać z rozszerzonego zasobu narzędzi do budowania dobrej relacji z pacjentem/ klientem. Poza całym arsenałem komunikacji niewerbalnej, ma do dyspozycji ogromne bogactwo ruchu w relacji , dostrajania, odzwierciedlania, reagowania ruchem na akcję drugiej osoby, synchronię i wiele innych.

Ta część kursu pozwoli na zapoznanie się i doświadczenie wszystkich najważniejszy aspektów budowania poczucia siebie, relacji prze ruch, taniec oraz różne akcje ciała.

                            

Obserwacja ruchu w DMT

Jaką informację niesie ruch klienta? Co mówi postawa jego ciała? W jaki sposób historia klienta przeniknęła do jego preferencji ruchowych? Obserwacja ruchu ma zastosowanie w diagnozie i służy lepszemu rozumieniu trudności i problematyki z jaką zmagają się nasi klienci. Pozwala na stawianie hipotez, które mogą być sprawdzane z odczuciami klientów a także może być bazą do twórczego procesu, zwiększania świadomości ciała i integracji umysł-ciało. Ta część kursu będzie wprowadzeniem do   dwóch głównych systemów opisujących ruch człowieka z których korzysta DMT: Laban Bartenieff Movement System, a także  rytmów rozwojowych Judith Kestenberg.  Zajęcia będą okazją do doświadczania  jakości ruchowych związanych z różnymi etapami rozwojowymi i łączenia ich z tematami psychologicznymi. 

 

Metafora ruchowa i symbolika ciała

Metafora w terapii tańcem i ruchem ma bardzo szerokie i wielowymiarowe zastosowanie. Może być włączana do procesu terapeutycznego w wielu formach, a rozszerzając potencjalne pole wglądu, wspiera realizację różnych celów terapeutycznych. Jedna z pionierek i badaczek DMT - Claire Schmais  - zaliczyła symbolikę i metaforę do grupy głównych czynników terapeutycznych w tej dziedzinie, nazywając je: pomostami między ludźmi, między doświadczeniem wewnętrznym a zewnętrznym, a także między historią osobistą i obrazami uniwersalnymi.

Podczas tego modułu będziemy poznawać, analizować i doświadczać możliwości postrzegania ciała, ruch, tańca poprzez zawarte w nich metaforyczne komunikaty. Skupiając się na ekspresyjnym języku ruchu, będziemy pogłębiać świadomość symboliki ciała, postawy, gestu oraz działań ruchowych jak i  związanych z nimi myśli, odczuć i znaczeń. Poznamy różne możliwości zastosowania metafory ruchowej w pracy terapeutycznej.

 

Relacja terapeutyczna cz. II                                        

Ten  moduł  oparty będzie o Ruch Autentyczny, który jest metodą bazującą na doświadczeniu patrzenia i bycia widzianym - temacie niezwykle ważnym w procesie psychoterapii. Metoda Ruchu Autentycznego rozwinęła się w wyniku powiązania wywodzącej się z tańca współczesnego improwizacji ruchowej z niektórymi koncepcjami Junga. Znajduje ona zastosowanie zarówno w szkoleniu i superwizji terapeutów DMT, jak i w indywidualnej psychoterapii tańcem i ruchem.

Praktyka Ruchu Autentycznego pozwala na zgłębianie własnej nieświadomości, uzyskanie wglądu we własne emocje, myśli i zachowania. Jednocześnie uczy patrzenia na samego siebie i na innych w sposób empatyczny, pozbawiony oceny, krytyki czy porównywania, co sprzyja budowaniu poczucia własnej wartości. Ta część kursu będzie okazją do doświadczenia metody i poznania możliwości, jakie daje zastosowanie jej elementów w praktyce terapeutycznej

 

Zastosowanie tańca, rysunku, dramy w DMT

Tym razem przyjrzymy się możliwościom wykorzystania struktur choreograficznych oraz innych form arteterapeutycznych - rysunku i dramy w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa klienta, pogłębienia wglądu i ułatwienia procesu zmiany. Taniec, rysunek i drama mogą się wzajemnie uzupełniać, a ich zastosowanie w terapii ma głęboki sens, uruchamiając lewą półkulę i otwierając dostęp do nieświadomości, w której kryje się często zarówno  źródło problemu, jak i rozwiązanie. Zastosowanie rysunku i dramy przez terapeutów DMT różni się od sposobu wykorzystania tych technik przez arteterapeutów. Przedmiotem zainteresowania jest nie tyle sam obraz lecz proces jego tworzenia i pojawiający się w nim ruch. Powiązanie obrazów z ruchem umożliwia ucieleśnienie wypływających z nieświadomości treści  i somatyczne ugruntowanie zmian.

 

Ruch i emocje w DMT

Emocje - zakorzenione w ciele, uwrażliwiają nas na pewne aspekty danej sytuacji, stanowią wskazówkę do działania i podejmowania decyzji. Rozpoznanie i nazwanie emocji następuje w wyniku integracji funkcji fizjologicznych, poznawczych  i pamięci. W związku właśnie z cielesnym aspektem emocji DMT jest metodą dającą ogromne możliwości do eksplorowania, wyrażania, oswajania trudnych czy czerpania z ożywczej siły swobodnego przeżywania pozytywnych emocji, które mogą być „światełkiem w tunelu' w pracy ze stresującymi tematami. W tej części kursu będziemy zajmować się związkiem emocji z wyobraźnią  i archetypami, które opisują Jungiści. Przyjrzymy się też kilku sposobom pracy z emocjami w praktyce DMT.

PROPONOWANE TERMINY DLA KURSU ROZPOCZYNAJĄCEGO SIĘ W GRUDNIU 2017:

                         DATA

TEMATYKA

PROWADZENIE

2-3 grudnia

Relacja terapeutyczna cz I

Justyna Bajew

13-14 stycznia

Relacja terapeutyczna cz II

Zuzanna Pędzich

10-11 lutego

Taniec, rysunek, drama w DMT

Zuzanna Pędzich

17-18 marca

Metafora i symbolika ciała

Justyna Bajew

28-29 kwietnia

Obserwacja ruchu

Małgorzata Wiśniewska

2-3 czerwca

Ruch i emocje w DMT

Małgorzata Wiśniewska

Przed rozpoczęciem cyklu terminy mogą jeszcze ulec zmianie. Weekendowy moduł obejmuje 14 godzin dydaktycznych szkolenia. Zajęcia odbywają się w SOBOTY w godz.. 12:00 - 19:00  i w NIEDZIELE w godz. 9:30 - 14:30

 

Terminy weekendów szkoleniowych dla Kursu rozpoczynającego się w KWIETNIU 2017r.:

                         DATA

TEMATYKA

PROWADZENIE

8-9 kwietnia         

Relacja terapeutyczna cz I

Justyna Bajew

27-28 maja

Obserwacja ruchu

Małgorzata Wiśniewska

16-17 września

Metafora i symbolika ciała

Justyna Bajew

4-5 listopada

Relacja terapeutyczna cz II

Zuzanna Pędzich

9-10 grudnia

Ruch i emocje w DMT

Małgorzata Wiśniewska

27-28 stycznia

Taniec, rysunek, drama w DMT

Zuzanna Pędzich

 

Terminy weekendów szkoleniowych dla Kursu rozpoczynającego się w STYCZNIU 2017 r.:

                         DATA

TEMATYKA

PROWADZENIE

28-29 stycznia      

Relacja terapeutyczna cz I

Justyna Bajew

18-19 marca

Obserwacja ruchu

Małgorzata Wiśniewska

6-7 maja

Metafora i symbolika ciała

Justyna Bajew

24-25 czerwca

Relacja terapeutyczna cz II

Zuzanna Pędzich

23-24 września

Taniec, rysunek, drama w DMT

Zuzanna Pędzich

18-19 listopada

Ruch i emocje w DMT

Małgorzata Wiśniewska

Weekendowy moduł obejmuje 14 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w SOBOTY w godz 11-19 oraz NIEDZIELE 9-14:30

 

Prowadzące:                                                                  

Zuzanna Pędzich - Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor DMT. Absolwentka wydziału terapii tańcem i ruchem Uniwersytetu Roehampton w Londynie, nauczyciel w 4-letnim szkoleniu z psychoterapii tańcem i ruchem prowadzonym przez Instytut DMT, którego jest współzałożycielem. Sekretarz Europejskiego Stowarzyszenia DMT w latach 2007-2010, członek Komisji Etycznej EADMT. Pracuje w zawodzie od 1997r, ma wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej w psychiatrii i w psychoonkologii. Prowadzi warsztaty rozwojowe z zakresu DMT, Ruchu Autentycznego, Tańców w Kręgu.

Justyna Torłop-Bajew - psychoterapeutka i certyfikowana superwizorka psychoterapii ruchem. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Wykładowca w warszawskim Instytucie DMT oraz poznańskim Uniwersytecie Medycznym. Dyplomowany instruktor improwizacji tańca i symboliki ciała (Instytut Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen), instruktor tańców w kręgu.  W zakresie psychoterapii szkoliła się także w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Obecnie przygotowuje się do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w ramach akredytowanego kursu  Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii.

Małgorzata Wiśniewska - Certyfikowana psychoterapeutka tańcem i ruchem. Współprowadzi Instytutu DMT i jest jego wykładowcą. Ukończyła i asystowała w szkoleniu z zakresu Ruchu Autentycznego organizowanym we współpracy z Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy pod patronatem Lindy Hartley. Ukończyła liczne szkolenia w zakresie analizy ruchu, obecnie przygotowuje się do certyfikatu w zakresie Kestenberg Movement Profile, czyli w podejściu które łączy obserwację ruchu z teorią psychoanalityczną.

Wszystkie prowadzące są współautorkami dwutomowej pozycji "Psychoterapia Tańcem i Ruchem" wydanej w 2013 roku przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Opłata:          

Przy płatności z góry do 31.10.2017  r. - 2200zł

Przy płatności w ratach - 2400zł (600 zł przedpłaty i 6 rat po 300zł regulowanych najpóźniej na tydzień przed każdym modułem).

Aby zarezerwować miejsce należy wpłacić całość lub przedpłatę w zależności od wybranej opcji. Na listę uczestników wpisujemy wg kolejności dokonywanych przez Państwa wpłat.  W przypadku rezygnacji zwrot wpłaty mozliwy jest tylko do 10 listopada 2018 r. Faktury będą wystawiane z datą odbywania się poszczególnych części kursu.

Zapisy: Zgłoszenia wraz z wypełnionym formularzem kwalifikacyjnym przyjmujemy pod adresem: szkolenia@instytutdmt.pl Wpłat należy dokonywać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia.

Formularz zgłoszeniowy: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Kurs DMT dla profesjonalistów