Strona główna  /  wybierz język:

PL EN

Instytut DMT

Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem

GRUPA TERAPEUTYCZNO-ROZWOJOWA DMT - Self Experience

WEEKENDOWA GRUPA TERAPEUTYCZNO-ROZWOJOWA prowadzona metodą psychoterapii tańcem i ruchem (DMT)

Grupa pomyslana jako cykl 5 weekendowych, comiesięcznych spotkań skupionych wokół tematów:

- świadoma obecność w ciele i ruchu - doświadczanie, odczuwanie siebie oraz uruchamianie swojego potencjału

- ekspresja „świata wewnętrznego" poprzez ruch i taniec - praca z uczuciami, emocjami, uwalnianiem napięcia

- aspekty interpersonalne - relacje i interakcje w ruchu, tańcu

- tematy wynikające z potrzeb i procesu grupy

Do grupy zapraszamy wszystkie osoby które chciałby doświadczyć siebie i bycia w grupie oraz przepracować swoje osobiste tematy poprzez ruch, taniec i pracę z ciałem.

Zapraszamy także osoby przygotowujące się do pracy pomocowej i terapeutycznej. Warsztaty umożliwią zapoznanie się z metodą terapii tańcem i ruchem, poprzez własne doświadczenie.

Grupa będzie prowadzona przez Justynę Bajew i Małgorzatę Wiśniewską - certyfikowane psychoterapeutki i superwizorki psychoterapii tańcem i ruchem, nauczycielki w Instytucie DMT.

Proponowane terminy spotkań: 22-23 września, 20-21 października , 24-25 listopada, 5-6 stycznia, 9-10 lutego.
sobota w g. 11-18, niedziela g. 10-15

Koszt przy opłacie za całość z góry: 2550 zł
Przy opłacie ratalnej koszt jednego weekendu 550 zł - konieczna zaliczka rezerwująca miejsce w wysokości 550 zł.

O rezerwacji decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres szkolenia@instytutdmt.pl

Przed dołączeniem do grupy każdy uczestnik będzie poproszony o krótką rozmowę przez skype lub telefoniczną.